Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musíte prevziať Vy alebo Vami poverená osoba (iná ako prepravca).

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@pivnesety.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti Pártystany-Jičín s.r.o. osobne alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou Pártystany-Jičín s.r.o. a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Ak bol tovar poškodený tak dopravné náklady hradí predávajúci Dynava s.r.o..

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Spoločnosť Pártystany-Jičín s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil. Táto cena bude vrátane poštových nákladov ktoré sme mali na doručenie tovaru k Vám. Platbu preukážeme až po vrátaní tovaru späť k nám a to do 14 dní od prijatia tovaru.,

 

V prípade, že chcete vrátiť tovar kontaktujte nás mailom alebo telefonicky aby si dohodli podrobnosti.